UM w JózefowieObwieszczenie Burmistrza Józefowa z dnia 12.05.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Józefów, w zakresie zgodnym z uchwałą Rady Miejskiej w Józefowie Nr XXIII/182/2021 z dnia 17 grudnia 2020 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 maja 2021 r. do 11 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Józefowie, ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów w sali konferencyjnej od godz. 10:00 do 12:00.

Załączniki: