Marta Ostasz uzupełni skład Rady Miejskiej w Józefowie. Mandat w okręgu numer 6, obejmującym część Józefowa, został obsadzony bez głosowania, ponieważ była to jedyna kandydatka zgłoszona w wyborach uzupełniających do rady przez Komitet Wyborczy Wyborców Józefowska Inicjatywa Samorządowa.

Radna wybrana do rady bez głosowaniaWybory miały się odbyć 11 lipca, ale zgodnie z kodeksem wyborczym, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, głosowania nie przeprowadza się.

Powodem zarządzenia wyborów uzupełniających był wakat po zmarłym w kwietniu radnym Alfredzie Kudełce.

Zgodnie z przepisami w gminie do 20 tysięcy mieszkańców w takiej sytuacji nowym radnym nie zostaje automatycznie osoba z kolejnym wynikiem w danym okręgu lecz kandydat wyłoniony w wyborach uzupełniających. Do tego czasu rada pracuje w niepełnym składzie.

Marta Ostasz obejmie mandat po ślubowaniu, które ma złożyć podczas jednej z najbliższych sesji rady miejskiej.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu