Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXVIII  sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 15 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnej. Złożenie ślubowania przez radną wg treści określonej w art. 23 a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.
3. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Józefowie.
5. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Podjęcie uchwał:
7.1. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski;
7.2. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
7.3. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2021.
8. Szkolenie w zakresie zagrożeń wypadków w rolnictwie (Inspekcja Pracy w Zamościu).
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Informacja

Informuje, iż 13 lipca 2021 r. (wtorek) o godz. 18:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Józefowie w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnej. Złożenie ślubowania przez radną wg treści określonej w art. 23 a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.
3. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Józefowie.
5. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Podjęcie uchwał:
7.1.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski;
7.2. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
7.3. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2021.
8. Szkolenie w zakresie zagrożeń wypadków w rolnictwie ( Inspekcja Pracy w Zamościu).
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk