Serdecznie zapraszam mieszkańców sołectw Hamernia i Brzeziny na zebrania w sprawie wyborów uzupełniających sołtysów, które odbędą się w dniach:

02.09.2021 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Remizie OSP w Hamernii.
07.09.2021 r. (wtorek) o godz. 18:00 w Remizie OSP w Brzezinach.

Burmistrz Józefowa
/-/ Roman Dziura