Gmina Józefów chce zmniejszyć uciążliwości, związane z przerwami w dostawach wody, spowodowanymi ewentualnymi awariami lub innymi pracami. Podczas sesji w czwartek 2 września rada miejska zgodziła się przeznaczyć 35 tysięcy złotych na wykonanie zasuw liniowych na wodociągu w Józefowie, które pozwolą na zamykanie sieci odcinkami, a nie w całości.

Będą nowe zasuwy na wodociągu- Na terenach wiejskich mamy w miarę nową sieć wodociągową, ale ta w mieście była budowana kilkadziesiąt lat temu. Szczególnie awaryjne są ponad 50-letnie przyłącza z metalowych rur, które wymagają interwencji co kilka tygodni. Zdarza się, że prace są wykonywane w jednym końcu miasta, ale bez wody pozostają wszyscy mieszkańcy Józefowa. Sieć w mieście była wyposażona w zasuwy, ale są w takim stanie technicznych, że już nie spełniają swojej funkcji. Gdy zamontujemy nowe, wodę będzie można odcinać tylko fragmentami, nawet na kilkunastu odcinkach - tłumaczy Burmistrz Józefowa Roman Dziura.

W najbliższym czasie samorząd kupi niezbędne materiały, by wszystkie zasuwy zamontować do końca tego roku.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu