Szanowni Pracownicy Oświaty,

Dzisiaj, w Dniu Edukacji Narodowej myśli i życzenia wielu ludzi kierują się w stronę szkoły i nauczycieli. To jeden z tych dni, gdy prawie wszyscy deklarują troskę o los edukacji.

Dzień Edukacji NarodowejDzień ten uświadamia wszystkim, jak wielką rolę w życiu społecznym odgrywa oświata i jak wiele zależy od właściwego wychowania i kształcenia młodzieży.

W tym świątecznym dniu serdecznie dziękuję dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi - wszystkim osobom zaangażowanym w proces nauczania i kształtowania młodych ludzi w placówkach oświatowych naszej gminy.

Gratuluję wytrwałości na niełatwej nauczycielskiej drodze i życzę wielu, wielu pięknych sukcesów pedagogicznych.

Wszystkim pedagogom życzę, aby nigdy nie utracili chęci pracy z dziećmi oraz możliwości nieustannego i niezwykłego spotkania z nimi.

Niech praca z uczniami daje jak najwięcej satysfakcji oraz poczucia zawodowego spełnienia.

Z poważaniem
Burmistrz Józefowa
/-/ Roman Dziura