Od stycznia w mieście i gminie Józefów będą obowiązywać nowe, nieco wyższe opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zmianę stawek radni uchwalili na sesji, która odbyła się w czwartek 25 listopada.

Finansowa sesja radyPodstawowa stawka "opłaty śmieciowej" liczona od liczby osób w gospodarstwie domowym wzrośnie z 15 do 17 złotych za odpady posegregowane i z 30 do 34 złotych - za niesegregowane. W przypadku gospodarstw, które nie oddają odpadów biodegradowalnych, tylko gromadzą je w indywidualnych kompostownikach, nadal będzie obowiązywać ulga w wysokości 2 złotych od osoby.

Powodem podwyżki są rosnące koszty systemu gospodarowania odpadami, w tym m.in. opłat za składowanie odpadów, a także wzrost płacy minimalnej, cen paliw i cen energii elektrycznej. - Szacujemy, że wszystkie koszty mogą wzrosnąć średnio o co najmniej 20 procent, ale nie chcemy nimi obciążać wyłącznie mieszkańców. Dlatego ¾ podwyżek pokryjemy z budżetu gminy, przeznaczając na ten cel ponad 300 tysięcy złotych. By w pełni zbilansować cały system i sfinansować go wyłącznie z "opłat śmieciowych" stawki musiałyby wzrosnąć do 23 złotych od osoby - tłumaczy Burmistrz Józefowa Roman Dziura.

Podczas środowej sesji radni podnieśli również wysokość ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych. Za udział w szkoleniach druhowie będą otrzymywać 10 złotych zamiast obecnych 6 złotych za godzinę, a za udział w akcjach ratowniczych - 20 złotych, a nie jak teraz - 12.

Rada Miejska w Józefowie ustaliła także nowe wynagrodzenie dla burmistrza, dostosowując je do nowych przepisów ustawowych. Zamiast obecnych 9 240 złotych brutto bez dodatku stażowego Roman Dziura będzie otrzymywać najniższe, dopuszczalne ustawą, wynagrodzenie w wysokości 13 936 złotych. Część radnych sugerowała większą podwyżkę, na którą zezwalają przepisy, ale nie zgodził się na nią sam zainteresowany. - Wprawdzie w 2018 roku, także odgórnie, wynagrodzenia zostały obniżone o 20 procent, ale musimy brać pod uwagę odbiór społeczny takich decyzji i uposażenie pracowników samorządowych, którzy drastycznych podwyżek nie mają - przekonuje Roman Dziura.

Ponadto podczas środowych obrad radni zmienili tegoroczny budżet, zabezpieczając w nim pieniądze na kilka inwestycji. Znalazło się w nim m.in.: 17 tysięcy złotych na wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Józefowie, by wydzielić teren na odpoczynek dla uczniów podczas przerw, i 12 tysięcy na utwardzenie zjazdu przy stanicy wędkarskiej w Józefowie. Rada miejska zgodziła się również na przekazanie 16,5 tysiąca złotych na renowację ołtarza głównego dla parafii w Górecku Kościelnym.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu