Konsultacje społeczneKonsultacje społeczne programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 .

1. Przedmiot konsultacji:

Przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu aktu prawa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 r.

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

  • rozpoczęcie konsultacji – 29.10.2018 r.
  • zakończenie konsultacji – 12.11.2018 r.

3. Zasięg terytorialny konsultacji:

  • w konsultacjach mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego działające na terenie Gminy Józefów, w zakresie określonym w ustawie  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opinie i uwagi organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego zgłoszone w czasie konsultacji, tj. do dnia 12.11.2018 r. należy kierować na adres: Urząd Miejski w Józefowie, ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w przypadku pytań tel. 84 6878 133 wew. 66.

Załączniki: