Dom Senior-WigorZ myślą o seniorach z terenu Gminy Józefów rozpoczął funkcjonowanie Dzienny Dom Senior-WIGOR w Józefowie. Po kompleksowym remoncie w części budynków Remizy Strażackiej w Józefowie powstało miejsce przyjazne seniorom i pozwalające spełnić ich potrzeby.

Głównym celem utworzenia domu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Józefów nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, ich aktywizacja społeczna.  Program objął wsparciem 20 seniorów z Gminy Józefów, którzy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 korzystają z oferty zajęć m.in. ćwiczenia gimnastyczne, zajęć komputerowych. Seniorzy podczas pobytu zapewniony mają również ciepły posiłek w formie zupy.

Przypominamy wszystkich zainteresowanym osobom, że nadal otwarta jest rekrutacja. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR uzyskają Państwo w siedzibie przy ul. Wojska Polskiego 6 w Józefowie, Urzędzie Miejskim w Józefowie bądź pod numerem telefonu: 84 6878 133 wew. 66.

Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Senior-WIGOR dofinansowano ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego Senior-WIGOR na lata 2015-2020.

Dom Senior-Wigor Dom Senior-Wigor Dom Senior-Wigor
Dom Senior-Wigor Dom Senior-Wigor Dom Senior-Wigor
Dom Senior-Wigor Dom Senior-Wigor Dom Senior-Wigor
Dom Senior-Wigor Dom Senior-Wigor Dom Senior-Wigor
Dom Senior-Wigor Dom Senior-Wigor Dom Senior-Wigor
Dom Senior-Wigor Dom Senior-Wigor Dom Senior-Wigor