Gmina Józefów wraz ze szkołami, przedszkolami i gimnazjum włączyła się w akcję ekologiczną przygotowaną przez Fundację Ekologiczną Arka na dni 11-30 kwietnia 2016 r. LISTY DLA ZIEMI.

Listy dla ZiemiAkcję określają dwa słowa: EDUKACJADZIAŁANIE. Młodzi ludzie napiszą ekologiczne listy do dorosłych. Pisanie listów zostanie poprzedzone lekcjami które wyjaśnią  w jaki sposób ludzie szkodzą środowisku i jak mają zmieniać swoje przyzwyczajenia aby je chronić. Zajęcia będą miały w zakresie promocję gospodarki niskoemisyjnej oraz kształtowanie postaw proekologicznych. W szkołach będą prowadzone lekcje tematyczne. Dla przedszkoli i szkół przygotowane są bezpłatne materiały edukacyjne, scenariusze lekcji dla poszczególnych grup wiekowych, oraz pomysły na lokalne działania i akcje. Listy zostaną napisane na specjalnym papierze wykonanym z makulatury.