Bezwzględny zakaz spalania odpadówW związku z okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Józefów iż obowiązuje ustawowy bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i życie mieszkańców.

Temperatura w piecach domowych wynosi zaledwie od 200 do 500 stopni C. Jednym z czynników, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo jest właśnie zbyt niska temperatura spalania. Z domowych palenisk do atmosfery wydostają się wtedy nieoczyszczone szkodliwe substancje chemiczne, a ich lista jest długa. Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka.

CZYM GROZI SPALANIE ŚMIECI:

  • dioksyny i furany powstające w czasie spalania śmieci, nieodwracalnie niszczą zdrowie - powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne,
  • związki te to jedna z najsilniejszych trucizn, jakie zna ludzkość - ich działanie polega na podstępnym bo powolnym, ale niezwykle skutecznym uszkadzaniu rozmnażających się komórek w organizmach żywych,
  • niecałe 2 miligramy dioksyn wystarczą by zabić człowieka.

Paląc śmieci w piecu, niszczymy przewody kominowe poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może prowadzić do zaczadzenia. Zniszczony przewód kominowy może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru domu. Obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów, paląc śmieci w domowym piecu.

Przepisy prawa jasno określają czego nie wolno spalać w piecach domowych, są to: plastikowe i butelki po napojach, zużyte opony, z tworzyw sztucznych, elementów drewnianych pokrytych lakierem, sztucznej skóry, opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, opakowań po farbach i lakierach, plastikowych toreb z polietylenu, papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Nie wrzucajmy do pieca starych ubrań , butów elementów tapicerki i oraz mebli, które zawierają toksyczne kleje i lakiery. Wszystkie odpady z gospodarstw domowych możemy oddać w ramach opłaty jaką ponosimy za odbiór śmieci.

Pamiętajmy, że przypadki spalania śmieci należy bezpośrednio zgłaszać na Policję;. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po zaobserwowaniu spalania odpadów podając dokładną lokalizację zdarzenia. Takie informacje można zgłaszać również do Urzędu Miejskiego w Józefowie 84 68 78 133; | Wydział Gospodarczy Urzędu Miejskiego w Józefowie tel. (84) 68 79 643.