UM w JózefowieUprzejmie informujemy, że Urząd Miejski zlecił opracowanie:

Projektu technicznego zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w mieście Józefów; Instrukcji prowadzenia składowiska odpadów w m. Józefów, a następnie wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Józefowie.

Na składowisku prowadzone są badania wód gruntowych, jak również składowisko jest zabezpieczone przed odciekami. Odcieki wywozi się na bieżąco w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych.