Konkurs plastycznyUrząd Miejski w Józefowie, w ramach akcji edukacyjno - informacyjnej dotyczącej segregacji odpadów oraz zagrożeń związanych z ich spalaniem, a także odnawialnych źródeł energii, przygotował konkurs plastyczny dla uczniów kl. I-III oraz IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu naszej Gminy. Tematyka prac dotyczy trzech zagadnień do wyboru:

  • Segregacja odpadów oraz zagrożenia związane z ich spalaniem.
  • Naszą przyszłością są odnawialne źródła energii.
  • "Działamy dziiaj dla lepszego jutra...".

Prace można wykonać dowolną techniką, np.: rysunek kredką, farbą, collage (kolaże), prace wykonane przy pomocy komputera oraz prace wykonane z odpadów. Prace można przekazać do 30.09.2014 r. do Urzędu Miejskiego w Józefowie pokój nr 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i zamieszczone na stronie w dniu 10.10.20104 r.

Autorom najciekawszych prac zostaną wręczone atrakcyjne nagrody książkowe, a ich prace zostaną zaprezentowane w Pawilonie Geoturystycznym.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

PDFRegulamin konkursu plastycznego "Działamy dzisiaj dla lepszego jutra".