Gospodarka odpadamiPrzypominam o zbliżającym się terminie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2017 roku, który upływa z dniem 15 listopada.

Opłata wnoszona jest bez wezwania do miejscowego sołtysa, w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Józefowie PBS Zamość, Oddział Józefów:

13 9644 1033 2007 3300 1401 0001

Opłata wynosi:

  • w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych – 27 zł kwartalnie (9 zł miesięcznie),
  • w przypadku wieloosobowych gospodarstw domowych – 54 zł kwartalnie (18 zł miesięcznie).

Wysokość stawek dotyczy śmieci segregowanych.

Bardzo proszę o terminowe dokonywanie wpłat. Przypominamy również o uregulowaniu zaległości. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie wysłaniem upomnienia i podjęciem odpowiednich czynności egzekucyjnych na koszt podatnika. W razie jakichkolwiek pytań prosimy dzwonić pod nr 84 6879643, 84 6879653.

Burmistrz Józefowa
Roman Dziura