Gospodarka odpadamiNa podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r, poz. 1454) w związku z wejściem w życie nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na mocy Uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieruchomości zamieszkałe
rodzaj gospodarstwa domowego
Zbiórka selektywna
(odpady segregowane)
Zbiórka nieselektywna
(odpady niesegregowane)
1 - osobowe 10,00 zł/m-c 20,00 zł/m-c
2 - osobowe 20,00 zł/m-c 40,00 zł/m-c
3 - osobowe i więcej 25,00 zł/m-c 50,00 zł/m-c

Zawiadamiam, że opłata za miesiąc styczeń 2019 r. wynosi 9,00 zł dla gospodarstw jednoosobowych i 18,00 zł dla gospodarstw wieloosobowych za odpady zbierane w sposób selektywny. Natomiast stawka za odpady zbierane w sposób nieselektywny w miesiącu styczniu wynosi 18,00 zł dla gospodarstw jednoosobowych i 36,00 zł dla gospodarstw wieloosobowych.

W przypadku uiszczenia opłat wg niższych stawek proszę o dokonanie dopłaty.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności, tj.

  • za I kwartał - do 15 marca danego roku,
  • za II kwartał - do 15 maja danego roku,
  • za III kwartał - do 15 września danego roku,
  • za IV kwartał - do 15 listopada danego roku.

Mieszkańcy gospodarstw 2-osobowych, 3-osobowych i więcej MAJĄ OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI od 22 lutego 2019 r. W przypadku niezłożenia deklaracji opłaty będą liczone zgodnie z ilością osób zadeklarowaną w poprzednio złożonej deklaracji.

Nowe deklaracje należy złożyć również w przypadku np.: zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Do pobrania: