Mieszkańcy Gminy Józefów

Gospodarka odpadami komunalnymiZ uwagi na fakt, że składowiska odpadów odmówiły przyjęcia odpadów z terenu Gminy Józefów, wśród których znajduje się popiół z palenisk domowych oraz odzież zwracam się z uprzejmą prośbą o przestrzeganie zasady nie wyrzucania popiołu z palenisk domowych oraz odzieży do pojemnika z odpadami zmieszanymi tak jak było to praktykowane dotychczas.

Zarówno popiół jak i odzież należy gromadzić w workach o kolorze czarnym, a w przypadku ich braku w innych workach, które dostarczy Spółdzielnia Socjalna Józefowskie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej.

Bardzo proszę o przestrzeganie tego wymogu. W przeciwnym razie zostaniemy narażeni na dodatkowe koszty, które mogą wpłynąć na podniesienie obowiązującej stawki za odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców Gminy.

Burmistrz Józefowa
/-/ Roman Dziura