Harmonogram odbioru odpadów na 2022 r.Informacja dla mieszkańców Miasta i Gminy Józefów w sprawie odbioru odpadów, sposobu segregacji, punktach selektywnego odbioru, harmonogramu odbioru odpadów oraz terminów płatności.

 

Załącznik: