Pan Czesław MużaczUrodził się 5 sierpnia 1915 roku w Brzezinach. W połowie lat 30 związał się ze Stronnictwem Narodowym. W 1934 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Na początku 1939 r. przeszedł  kurs podoficerów w Ossowcu, w kampanii wrześniowej  walczył w 3 Pułku Piechoty KOP.

Od 1942 roku dowodził kompanią AK. Jego oddział  odbił z rąk Niemców dowódcę AK Konrada Bartoszewskiego PS. "Wir". W 1944 r. przebił się z niewielkimi stratami z okrążenia w partyzanckiej bitwie pod Osuchami. Po wkroczeniu Sowietów aresztowany, więziony w więzieniu NKWD w Biłgoraju, Lublinie i Brześciu. Od października 1944 r. do stycznia 1946 r. internowany wraz z innymi żołnierzami AK w specjalnym obozie w Riazaniu. Po powrocie do kraju osiedlił się w Rembertowie pod Warszawą, pracował do emerytury i działał społecznie. Zmarł 14 maja 2014 roku.

Czesław Mużacz - pseudonimy "Selim", "Wraga", dowódca partyzancki na Zamojszczyźnie. Komendant Rejonu AK, pow. Biłgoraj. Urodził się 5 sierpnia 1915 roku w Brzezinach, gmina Józefów, pow. Biłgoraj. Szkołę ukończył w 1929 roku w Górecku Starym, następnie szkołę rzemieślniczo-przemysłową w Zamościu. W połowie lat 30 związał się ze Stronnictwem Narodowym, współorganizował komórki partyjne dla młodzieży na Zamojszczyźnie. W 1934 roku wstąpił do Wojska Polskiego, służył w KOP-ie w Łużnikach powiat Dzisna na Wileńszczyźnie. Na początku 1939 roku przeszedł kurs podoficerów w Ossowcu, w kampanii wrześniowej walczył w 3 Pułku Piechoty KOP, (potyczki z Sowietami i Ukraińcami). W 1940 roku został zaprzysiężony do Związku Walki Zbrojnej, był dowódcą, potem komendantem rejonu "Freblówka" (Józefów Biłgorajski). Od listopada 1942 r. dowodził kompanią AK. Prowadził wraz z podległymi sobie oddziałami działania dywersyjne, wywiadowcze i walkę partyzancką na terenie Zamojszczyzny. Jego oddział odbił z rąk Niemców dowódcę AK Konrada Bartoszewskiego PS. "Wir" oraz Marię Piasecką PS. "Żar" z więzienia w Biłgoraju. W czerwcu 1944 roku przebił się z niewielkimi stratami z okrążenia w partyzanckiej bitwie pod Osuchami, w której poległo kilkuset Polaków. Po wkroczeniu Sowietów aresztowany, więziony w więzieniu NKWD w Biłgoraju, Lublinie i Brześciu. Od października 1944 r. do stycznia 1946 r. internowany wraz z innymi żołnierzami AK w specjalnym  obozie w Riazaniu. Zwolniony, po powrocie do kraju osiedlił się w Rembertowie pod Warszawą. Początkowo pracował w Polskiej Agencji Drzewnej "Paged" a następnie w Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". Pomimo inwalidztwa wojennego, (został ranny w czasie odbijania z aresztu Konrada Bartoszewskiego), pracował do emerytury oraz aktywnie udzielał się społecznie, szczególnie pomagając kolegom kombatantom. Obecnie mieszka w Otwocku.

Pan Czesław Mużacz w lutym 1944 r. został awansowany do stopnia podporucznika, a po wojnie do stopnia kapitana. Za swoją działalność wojenną odznaczony został  Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem "Za Wolność i Niepodległość" z Mieczami, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Polonia Restituta za pracę i działalność społeczną.

Uroczysta Sesja RM w Józefowie Uroczysta Sesja RM w Józefowie Uroczysta Sesja RM w Józefowie
Uroczysta Sesja RM w Józefowie Uroczysta Sesja RM w Józefowie Uroczysta Sesja RM w Józefowie
Uroczysta Sesja RM w Józefowie Uroczysta Sesja RM w Józefowie Uroczysta Sesja RM w Józefowie
Uroczysta Sesja RM w Józefowie Uroczysta Sesja RM w Józefowie Uroczysta Sesja RM w Józefowie
Uroczysta Sesja RM w Józefowie Uroczysta Sesja RM w Józefowie Uroczysta Sesja RM w Józefowie
Uroczysta Sesja RM w Józefowie Uroczysta Sesja RM w Józefowie Uroczysta Sesja RM w Józefowie
Uroczysta Sesja RM w Józefowie Uroczysta Sesja RM w Józefowie Uroczysta Sesja RM w Józefowie
Uroczysta Sesja RM w Józefowie Uroczysta Sesja RM w Józefowie Uroczysta Sesja RM w Józefowie