Przebudowa drogi gminnejProjekt "Przebudowa drogi gminnej nr 109437L w zakresie wykonania ścieżki rowerowej w miejscowości Górecko Stare gmina Józefów" realizowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich- Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Operacja ma na celu uzupełnienia bogatej oferty dla turystów odwiedzających Gminę Józefów, a przede wszystkim miejscowość Górecko Stare poprzez ulepszenie infrastruktury turystycznej (wykonania ścieżki rowerowej). Wartość całkowita zadania 208 781,65 zł, a wysokość refundacji to 132 847,76 zł co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych. Inwestycja została zrealizowana do końca czerwca bieżącego roku.

Artykuły:

Przebudowa drogi gminnej Przebudowa drogi gminnej Przebudowa drogi gminnej
Logo