{audio}music/Sciezki rowerowe.mp3{/audio}

Józefów - Majdan Nepryski

 

Ścieżka została wybudowana wraz z chodnikiem pomiędzy Józefowem a Majdanem Nepryskim. Szerokość wynosi 3,5 m (2 m dla ścieżki rowerowej i 1,5 m dla chodnika dla pieszych).

W zakresie prac wybudowano chodnik, ścieżkę rowerową oraz skomunikowano zatokę autobusową z powstałym chodnikiem. Dotychczasowy ruch pieszych i rowerzystów na drodze wojewódzkiej nr 853 odbywał się poboczami drogi, stwarzając spore zagrożenie dla poruszających się osób.

Dodatkowo utrudniał ruch tranzytowy. Ruch pieszych i rowerzystów na tym odcinku drogi jest bardzo intensywny. Droga wojewódzka nr 853 posiada także połączenie z całą siecią dróg krajowych i wojewódzkich. Głównym zadaniem takiej drogi jest zapewnienie dużej przepustowości w ruchu tranzytowym. Projekt pozwala na wyprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego z pobocza drogi na chodnik i ścieżkę rowerową, pozwalając poprawić bezpieczeństwo na odcinku drogi Józefów - Majdan Nepryski.

Ścieżka rowerowa do Majdanu Nep. Ścieżka rowerowa do Majdanu Nep. Ścieżka rowerowa do Majdanu Nep.
Ścieżka rowerowa do Majdanu Nep. Ścieżka rowerowa do Majdanu Nep. Ścieżka rowerowa do Majdanu Nep.
Ścieżka rowerowa do Majdanu Nep. Ścieżka rowerowa do Majdanu Nep. Ścieżka rowerowa do Majdanu Nep.