PROTOKÓŁ
Komisji oceniającej uczestników konkursu fotograficznego "Pocztówka z Gminy Józefów"

Komisja w składzie:

  • Beata Zaśko
  • Robert Nieśpiał
  • Maciej Dutka

po obejrzeniu 30 prac 11 uczestników konkursu i odrzuceniu 13 prac ze względu na niespełnienie wymogów formalnych zawartych w regulaminie, postanowiła przyznać:

w kategorii wiekowej do lat 12:

  • 1 miejsce i 250 zł Karinie Greszcie za zdjęcie "Plaża"

w kategorii wiekowej 12-16 lat:

  • 1 miejsce i 250 zł Amelce Murzacz za zdjęcie "Józefowskie kamieniołomy z basztą widokową"
  • 2 miejsce i 200 zł Wojciechowi Karwanowi za zdjęcie "Znasz-li ten kraj…"

w kategorii wiekowej powyżej 16 lat:

  • wyróżnienie i 100 zł Anecie Herdzie za zdjęcia: "Józefów skąpany w zachodzącym słońcu" oraz "Roztoczańska chmurka"

Ze względu na zaostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną po odbiór nagród zapraszamy począwszy od 4 września, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15. Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty, a osoby niepełnoletnie muszą zgłosić się z prawnym opiekunem.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w innych konkursach.

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego
Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego