W ramach Festiwalu Kultury Ekologicznej zapraszamy wszystkich chętnych na zbiórka surowców wtórych w zamian za sadzonki roślin w dniach 7-8 sierpnia 2021 godz. 17.00.

Regulamin wymiany surowców na sadzonki roślin

§ 1

1. Zbiórka surowców w zamian za sadzonki roślin w ramach Festiwalu Kultury Ekologicznej adresowana jest do wszystkich chętnych.
2. Organizatorem akcji jest Nadleśnictwo Józefów, Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie i Spółdzielczy Zakład gospodarczy w Józefowie.

§ 2

1. Zbiórka surowców i wydawanie sadzonek roślin odbywa się na Rynku marszałka Józefa Piłsudskiego w Józefowie w dniu 07 lipca 2021 r. w godzinach: 17:00 – 20:00, 8 lipca 2021 w godzinach 15:00-20:00 lub do wyczerpania zapasów.
2. Wszelkich informacji w takcie trwania zbiórki udzielają przedstawiciele Organizatora.
3. Uczestniczących w zbiórce surowców zobowiązuje się do respektowania reżimu sanitarnego, regulaminu zbiórki oraz poleceń porządkowych wydawanych przez Organizatora oraz służby porządkowe.
4. Uczestniczący przystępując do zbiórki potwierdzają, że znają i akceptują zapisy Regulaminu.

§ 3

1. W ramach zbiórki przyjmuje się następujące zasady wydawania sadzonek roślin, w zamian za dostarczone surowce:

  • jedna sadzonka – za minimum 10 szt. opakowań szklanych,
  • jedna sadzonka – za minimum 5 kg makulatury,
  • jedna sadzonka – za minimum 10 szt. butelek PET,
  • jedna sadzonka – za minimum 10 szt. puszek aluminiowych.

2. Jedna osoba może odebrać nie więcej niż 3 sadzonkę – bez względu na ilość oddanego surowca.

§ 4

1. Prosi się wszystkich uczestników akcji o zachowanie bezpieczeństwa i porządku wokół stanowisk.
2.Wszystkie surowce muszą być czyste – niezanieczyszczone innymi odpadami.

Załącznik:

ZasadzaMY się na śmieci