Klub Seniora – działa od roku 1982 . Skupia emerytów i rencistów z terenu gminy Józefów. Spośród jego członków rekrutują się dwa zespoły "Czeremszyna" i "Jesienne kwiaty".

Kapela ludowo-podwórkowa "Rzemyki" – działa od roku 1993. Repertuar zespołu stanowią piosenki ludowe, podwórkowe, lwowskie, religijne i okolicznościowe. Część repertuaru zgromadzona jest na czterech płytach nagranych z okazji 15 i 20 lecia kapeli.

Zespół wokalny "Mundzio" - skupia dzieci i młodzież ze szkół podstawowych.

Młodzieżowa Grupa Wokalna "CSP" - skupia młodzież gimnazjalną i licealną.

Teatrzyk Żywego Słowa - skupia dzieci i młodzież ze szkół podstawowych.

Zespół muzyczny "Ledwo widać" - młodzież studiująca i pracująca.

Aerobik dla pań.

Opieka merytoryczna nad ludowymi zespołami śpiewaczymi z terenu gminy Józefów.

Świetlica z "mini" siłownią.

MOK prowadzi usługi w zakresie wynajmu pokoi noclegowych, wynajmu sali, wynajmu samochodu typu BUS.