MBP w Józefowie1948 - powołano Gminną Bibliotekę Publiczną w Aleksandrowie z siedzibą w Józefowie. Księgozbiór stanowił 600 woluminów.

1954 - zmieniono nazwę biblioteki na Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Józefowie.

1956 - kierownikiem biblioteki został pan Jan Matuszyński. W bibliotece pracował przez 24 lata.

1957 - powołano pierwszą Filię Biblioteczną w Aleksandrowie, pełniła nadzór nad punktem bibliotecznym mieszczącym się w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie I.

1965 - powstała filia w Stanisławowie, pełniła nadzór nad punktem w Górnikach, kierowała nią przez 28 lat pani Antonina Podolak.

1968 - księgozbiór wzrósł do 4573 woluminów.

1973 - po raz kolejny zmieniono nazwę biblioteki na Gminną Bibliotekę w Józefowie.

1978 - księgozbiór liczył 9850 woluminów. Korzystało z niego wówczas 1495 czytelników, którzy wypożyczyli 15000 książek.

1984 - powstała Filia Biblioteczna dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie przy ulicy Kościuszki.

MBP w Józefowie1985 - utworzono Filię Biblioteczną w Majdanie Nepryskim, pełniła ona nadzór nad dwoma punktami bibliotecznymi; w świetlicy zakładowej Prefabetu w Długim Kącie i Hamernii.

1988 - zmieniono nazwę biblioteki na Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Józefów.

1988 - księgozbiór biblioteki przekroczył liczbę 14538 woluminów. Korzystało z niego 791 czytelników, odnotowano wówczas ponad 18000 wypożyczeń.

1991 - 11 sierpnia dokonano uroczystego otwarcia nowego lokalu biblioteki w odrestaurowanym budynku dawnej synagogi przy ulicy Krótkiej 10. Na parterze mieści się Oddział dla Dorosłych, powyżej Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Na najwyższym zaś piętrze znajduje się czytelnia.

1992 - Filia w Aleksandrowie stała się Gminną Biblioteką.

1993 - zlikwidowano wszystkie punkty biblioteczne i Filię w Majdanie Nepryskim.

1995 - decyzją Samorządu Terytorialnego biblioteka została połączona z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Józefowie w jedną instytucję.

1995 - 24 maja spotkanie ze Zbigniewem Dmitrocą.

1996 - gościliśmy Panią Wandę Chotomską.

1997 - 6 maja czytelnicy biblioteki spotkali się z Janiną Zającówną.

1998 - obchodzono 50 - lecie istnienia biblioteki. W ramach obchodów zorganizowano wystawy twórczości miejscowych artystów: Leona Kusiaka, Aleksandra Szkałuby. Prezentowane były także prace młodzieży z WTZ w Józefowie. Odczyt „ Książka w dziejach Józefowa" przygotował Tomasz Brytan.

2000 - zlikwidowano Filię w Stanisławowie.

NBP w Józefowie2004 - 1 kwietnia na podstawie uchwały nr XV/85/2003 Rady Miejskiej w Józefowie biblioteka staje się znów samodzielną instytucją i otrzymuje nazwę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie.

2004 - od 20 maja czytelnicy mają bezpłatny dostęp do Internetu.

2005 - realizacja projektu „ 200 rocznica urodzin H. Ch. Andersena.

2006 - III miejsce w wojewódzkim konkursie „ Pamięć przeszłości za realizację projektu  "Pielęgnując przeszłość, tworzymy przyszłość".

2007 - realizacja projektu  "Świat Astrid Lindgren" z okazji 100 rocznicy urodzin szwedzkiej pisarki. Honorowy patronat nad projektem objęła Ambasada Szwecji.

2007 - maj powstanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

2007 - plener malarski w Górecku Kościelnym - galeria Krzysztofa Miazka

MBP w Józefowie2008 - grant z Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej  na realizację projektu  "Ekologia moda czy potrzeba chwili"

2008 - spotkanie z Martą Fox - autorką książek dla dorosłych i  młodzieży.

2008 - spotkanie z Anną Onichimowską - autorką książek dla dzieci i młodzieży.

2009 - zakup programu MAK - 4 i rozpoczęcie procesu automatyzacji biblioteki.

2009 - spotkanie z Agnieszka Martinka - pisarką i podróżniczką.

2010 - spotkania z Maciejem Orłosiem - dziennikarzem, prezenterem, aktorem i autorem książek dla dzieci.

2010 -  I miejsce w powiatowym konkursie "Pielęgnując przeszłość, tworzymy przyszłość"  za realizację projektu  "Ślady przeszłości", "I Magiczna noc w bibliotece"

2011 - Spotkanie z Grzegorzem Kasdepke  bajkopisarzem i autorem opowiadań dla dzieci. "II Magiczna noc w bibliotece", wydanie albumu "Gmina Józefów - Wrota Roztocza"

2012

MBP w JózefowieKoncert fortepianowy w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Biłgoraju.

Włączenie się w obchody europejskiego Tygodnia z internetem.

Spotkanie z autorką baśni i bajek dla dzieci Wiolettą Piasecką.

Jubileusz 5-lecia Dyskusyjnego Klubu Książki i spotkanie z Barbarą Kosmowską autorką książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Włączenie się w obchody Roku Janusza Korczaka - grant z Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej na realizację projektu  W poszukiwaniu wzorców.

Konkurs czytelniczy Radość czytania oraz plastyczno-literacki List do Korczaka.

III Magiczna noc w bibliotece pod hasłem Król Maciuś I i rycerze.

Jak kochać dziecko- spotkanie z psychologiem Aliną Swacha.

W świecie Korczaka - monodram Witolda Dąbrowskiego z Teatru NN Brama Grodzka z Lublina.

Realizacja projektu pt.: Upowszechnienie dostępu do Internetu w miejscowości Józefów  poprzez doposażenie stanowisk komputerowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Józefowie w ramach, którego została utworzona pracownia komputerowa z 5 nowoczesnymi stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu.

Opracowanie i wydanie zbioru roztoczańskich podań i legend W krainie żurawiny i utopców.

Pozyskanie darmowego oprogramowania oferowanego dla bibliotek przez Firmę Microsoft w ramach Programu Donacji Oprogramowania Microsoft.

Nagroda w konkursie Opowiedz... za najlepszy przykład twórczej prezentacji opisującej działania realizowane w ramach projektu W poszukiwaniu wzorców.

IV Konkurs charytatywny Boże Narodzenie Tradycja i współczesność.

2013

MBP w JózefowieWłączenie się w obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego.

Grant z Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej na realizację projektu realizowanego ph. Różne oblicza integracji - Biblioterapia w Józefowie okazji Roku Osób Niepełnosprawnych.

III Magiczna noc w bibliotece.

Organizacja Tygodnia Bibliotek i akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.

Cykl spotkań ph. Ludzie z pasją: z Mieczysławem Kozdrą - pilotem, malarzem, podróżnikiem, pisarzem, publicystą i dziennikarzem, księdzem Tadeuszem Sochanem - proboszczem parafii w Górecku Kościelnym miłośnika śpiewu i muzyki. Anną i Dariuszem Miciuk którzy podzielili się swoją wiedzą na temat prowadzenia pasieki i życia pszczół oraz Andre Olchowskim - Mistrzem Kulturalnym Liverpoolu.

Zorganizowanie turnieju ph. Tuwimowo w dzień urodzin pisarza z okazji Roku Juliana Tuwima.

Koncert Dariusza Tokarzewskiego z zespołu Vox.

Spotkanie z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk autorką min. Cukierni pod Amorem oraz z Wiolettą Piasecką autorką baśni, bajek, sztuk teatralnych i słuchowisk dla dzieci.

Podpisanie umowy z Instytutem Książki w ramach której biblioteka otrzymała  środki z Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet: Biblioteka + Infrastruktura bibliotek na Remont i modernizację MBP w Józefowie. Okres realizacji: 01.01.2013 r. do dnia 31.07.2015 r.    
Całkowity koszt zadania: 901 612,72 zł. w tym środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 676 207,00 zł.

Włączenie się w obchody międzynarodowego Tygodnia Zakazanych Książek.

V Charytatywny konkurs plastyczno-literacki Boże Narodzenie tradycje i współczesność. Koncert kolęd w wykonaniu Sławomira Niemca.

2014

MBP w JózefowieDruga nagroda w konkursie pod hasłem Opowiedz..., organizowanym przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej za przygotowanie reportażu Różne oblicza integracji. Biblioterapia w Józefowie.

Realizacja  projektu kształtującego poczucie tożsamości lokalnej ph. Ślady przeszłości.

W ramach cyklu Ludzie z pasją spotkanie z Ireneuszem Wilczyńskim samorządowcem, społecznikiem, pilotem i wędkarzem.

Włączenie się do ogólnopolskiej akcji społecznej Czytam w podróży... Herberta.

Promocja folderu wydanego przez Gminę Józefów  pt. Turystyka Aktywna - Józefów i Roztocze Środkowe.

Unia Europejska dla Józefowa - gra miejska zorganizowana w związku z 10. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Spektakl Magiczna Księga w wykonaniu Teatru  Maska z Krakowa.

Udział w trzeciej Ogólnopolskiej Dyskusji Literackiej, poświęconej książce Jana Karskiego Tajne państwo.

Gra miejska Śladami przeszłości związana z historią i dziedzictwem kulturowym Józefowa.

Literacki konkurs wspomnień Śladami przeszłości.

Mały Kolberg realizacja projektu z okazji Roku Kolberga.

Spotkanie z Robertem i Moniką Steiner  mieszkającymi w  Austrii.  Goście opowiedzieli o historii, zabytkach i kulturze tego kraju.

I miejsce w powiatowym konkursu poświęconym regionalizmowi pod hasłem Pielęgnując przeszłość tworzymy przyszłość.

Realizacja projektu Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych - Priorytet 2 z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego przez Bibliotekę Narodową.

Włączenie się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej organizacja gry miejskiej pod hasłem Czy wiesz jak cenna jest woda?.

Spektakl Malowane słowem i obiektywem  przygotowany przez Urszulę Gronowską i Jacka Zaim.

Konkurs literacki pod hasłem Przeczytaj książkę i napisz recenzję.

Józefowskie - Roztoczańskie kamieniarstwo ludowe XVIII - XXI wieku, sztuka, tradycja, ochrona zabytków - seminarium.

Wieczór poetycki  Wszystko jest poezją przygotowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

VI Charytatywny konkurs plastyczno-literacki Boże Narodzenie tradycje i współczesność.

Księgozbiór liczy około 16 000 woluminów, korzysta z niego około 1000 czytelników, którzy wypożyczają rocznie 21 000 książek.

2015

MBP w JózefowieZaczarowanie poranki. Zabawy integracyjne dla 2-3 letnich dzieci.

Gościem Dyskusyjnego Klubu Książki był prozaik, poeta i felietonista Hubert Klimko-Dobrzaniecki.

Cudowny świat wyobraźni -ferie w bibliotece.

Kurs matematyczny Matematyka – polubisz to!

Tydzień z Internetem.

Spotkanie z roztoczańskim poetą ks. Pawłem Słonopasem.

Wybieram Bibliotekę -Tydzień Bibliotek.

Noc bibliotek.

Tydzień czytania dzieciom.

12 czerwca uroczyste podsumowanie projektu Remont i modernizacja MBP w Józefowie.

Koncert W świecie poezji w wykonaniu Dariusza Tokarzewskiego z zespołu Vox. Wizyta Leonardo - Prezesa Fundacji Dzieci-Dzieciom - warsztaty... z pisania bajek.

Wakacje z biblioteką.

Akcja e-motywacja: cykl wideo-konferencji ph. Spotkania z pasjami projekt edukacyjno-animacyjny dla seniorów.

Tydzień Zakazanych Książek.

MBP w JózefowieWystęp grupy teatralnej na deskach Teatru Lalek w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Tydzień Edukacji Globalnej - gra miejska Poskramiacze globalnych wyzwań.

4 grudnia z okazji Barbórki odbyło się spotkanie z emerytowanym górnikiem Marianem Adamowiczem.

VII Charytatywny konkurs plastyczno-literacki Boże Narodzenie tradycje i współczesność. Koncert kolęd w wykonaniu Państwa Wasiołków z Majdanu Nepryskiego.

2016

Katarzyna TubylewiczTydzień o bezpiecznych e-zakupach i ochronie danych.

Włącz poezję spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki zorganizowane z okazji Światowego Dnia Poezji.

Konrad Bartoszewski "Wir"- wystawa.

Czytam sobie w bibliotece – ferie 2016.

Henryk Sienkiewicz nauczycielem dumy z polskości - wystawa.

Spotkanie z Katarzyną Tubylewicz - pisarką, kulturoznawczynią i tłumaczką z języka szwedzkiego.

Wizyta Ewy Stadtmuller autorki książeczek dla dzieci: zbiorów opowiadań, bajek, wierszy, zagadek, scenariuszy teatralnych.

Spotkanie z Janem Kowalem Biłgorajczykiem - przedsiębiorcą, społecznikiem, prezesem honorowym firmy BUD-METALLCO k. Gliwic i publicystą.

Księgozbiór liczy około 19 000 woluminów, korzysta z niego około 1050 czytelników, którzy wypożyczają rocznie 23 000 książek.