Konkurs Zasmakuj w książkach

Regulamin

 1. Konkurs organizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii z książką oraz dowolnym smakołykiem.
 3. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z gminy Józefów. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego regulaminu.
 4. Prace konkursowe należy zgłaszać mailowo, Każde zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy.
 5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę zdjęć w formie elektronicznej.
 6. Zgłoszenie do Konkursu polega na złożeniu pracy oraz dostarczeniu odpowiedniej zgody - załącznik do regulaminu.
 7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie te prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
 8. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanych zdjęć.
 9. Konkurs trwa od 12 do 22 stycznia 2021 r.
 10. Jury, w skład którego wejdą 3 osoby spoza pracowników biblioteki wybierze laureatów oraz wytypuje prace wyróżnione.
 11. Fotografie w konkursie zostaną opublikowane z podaniem ich danych osobowych.
 12. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu na stronie biblioteki.
 13. Laureat zostanie poinformowany telefonicznie.

Załączniki: