Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie zaprasza do udziału w obchodach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 8-15 maja 2021 r. Wszystkie wydarzenia odbędą się ONLINE.

Ogólnopolski Tydzień BibliotekOgólnopolski Tydzień Bibliotek jest akcją promującą czytelnictwo i biblioteki. Wydarzenie zostało ustanowione przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i odbywa się nieprzerwanie od 2004 roku. Jak podaje organizator, program służy do podkreślania roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenia prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tegoroczna, już XVIII edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek odbywa się pod hasłem "Znajdziesz mnie w bibliotece", którego autorką jest Marzena Przybysz - członkini Prezydium Zarządu Głównego SBP:

"Hasło promujące Tydzień Bibliotek 2021 "Znajdziesz mnie w bibliotece" jest wielowątkowe, wielozdarzeniowe, można je umieścić na różnorodnych płaszczyznach dnia codziennego. Nawiązuje także do bieżącej sytuacji. Po czasie ścisłej izolacji i przebytej kwarantanny w dobie pandemii następuje czas wyjścia do stref społecznych i kulturalnych, środowisk i instytucji kultury. Hasło można odnieść zarówno do fizycznej obecności w realnej przestrzeni bibliotecznej jak i do działalności bibliotek online, do ich cyfrowych zasobów, do których docieramy poprzez strony internetowe bibliotek, portale internetowe, media i komunikatory społecznościowe. Znajdziesz mnie w bibliotece, dzięki technologiom informacyjnym będąc z dala od lokalizacji i siedziby biblioteki (np. na spotkaniu autorskim online, konferencji, warsztacie szkoleniowym, czy w trakcie pracy zdalnej, itp.). Znajdziesz mnie w bibliotece, także wówczas, kiedy przeszukujesz zasoby biblioteki cyfrowej (np. fotografie, urwane i odkryte wątki genealogiczne, bądź starodruk dzięki konserwacji i digitalizacji przywrócone czytelnikowi) lub docierasz do współcześnie powstałych dokumentów w postaci elektronicznej”.

W programie: