Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie zaprasza na spotkanie z tradycją świąteczną, poprzez udział w konkursie plastyczno-literackim.

ORGANIZATOR:

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie

CELE KONKURSU:

 • Wspieranie rozwoju twórczości dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 • Upowszechnianie oraz utrwalanie ponadczasowych, bogatych tradycji obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia.
 • Wyrażenie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia w formie literackiej.
 • Promowanie talentów plastycznych i literackich poprzez umożliwienie prezentacji twórczości szerszemu kręgowi odbiorców.

UCZESTNICY:

 • dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy Gminy Józefów

WARUNKI UDZIAŁU:

 • Prace plastyczne o tematyce bożonarodzeniowej o dowolnych wymiarach – ozdoby świąteczne, choinkowe, stołowe oraz przestrzenne: zabawki, pająki, aniołki, stroiki, girlandy, hafty itp. projekty kart świątecznych wykonanych dowolną techniką.
 • Na konkurs można zgłaszać prace rodzinne oraz indywidualne.
 • Prace literackie: "Jak wyglądałby świat gdyby nie było świąt Bożego Narodzenia", "Moje Boże Narodzenie", "Dawne bożonarodzeniowe tradycje i obyczaje". Do Konkursu można zgłaszać autorskie opowiadania lub wiersze.
 • Ilość nadesłanych prac plastycznych bądź literackich nieograniczona.
 • Prace przechodzą na własność organizatorów. Będą przekazane na kiermasz organizowany przez Caritas Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Józefowie.

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:

do 14.12.2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie,
ul. Krótka 10, 23-460 Józefów tel. (084) 687 82 89

OPIS PRAC:

Prace powinny zawierać /trwale umocowane i czytelne/ następujące informacje: pełne imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, klasa, nazwa i adres szkoły (tel.) pełne imię i nazwisko opiekuna.

KOMISJA OCENIAJĄCA:

Przy ocenie weźmie pod uwagę estetykę prac, wykorzystanie naturalnych materiałów, samodzielność wykonania, pomysłowość oraz zgodność treści, charakteru i formy prac z tradycjami bożonarodzeniowymi.

Prace literackie zostaną opracowane i wydane w formie zbiorku poezji i prozy.

PODSUMOWANIE KONKURSU:

Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, otwarcie wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac nastąpi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Józefowie, 17.12.2021 r. o godz. 10:00.

Zgłoszenie uczestników na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na opublikowanie wizerunku dzieci zgodnie z uchwałą o ochronie danych osobowych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Administratorami danych osobowych uczestników konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jozefowie
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z konkursem tj. w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem konkursu i wręczeniem nagrody, w celu zamieszczenia listy laureatów na stronach organizatorów oraz w celu sprawozdawczości.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administratorzy informują, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania nagród i ich doręczenia.
 4. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ZAPRASZAMY

Konkurs