Oferta partnerów biorących udział w programie Karta Dużej Rodziny oraz aktualne informacje odnoście programu wraz z wykazem partnerów i wyszukiwarką dostępne są na stronie internetowej: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina