Rodziny, które przekroczą próg dochodowy uprawniający do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego nie stracą wsparcia finansowego państwa.

Dzięki wprowadzeniu od 01.01.2016 r. zasady “Złotówka za złotówkę”  świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Oznacza to, że gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), nie straci prawa do pobieranych świadczeń, ale będą one stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z zasadą “Złotówka za złotówkę”  jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

"Złotówka za złotówkę” dotyczy zarówno osób pobierających w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie zasiłek rodzinny wraz z dodatkami jak i osób, które od 01.01.2016 r. będą się o te świadczenia ubiegać.