MOPS w JózefowieMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie informuje, że w każdy ostatni czwartek danego miesiąca w godzinach 15.00 – 18.00 w siedzibie MOPS w Józefowie dyżur będzie pełnił Pan Adam Borkowski, który będzie świadczył usługi terapeutyczne dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w zakresie porad z dziedziny uzależnień i przemocy.

Pierwszy dyżur odbędzie się 25.04.2019 r.