Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie jest realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Programy te zawierają m.in. zadania dotyczące prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez realizację programów profilaktycznych w szkołach, zorganizowanie konkursu plastycznego, promocję zdrowego stylu życia.

Działania profilaktyczne mają na celu przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka.

W bieżącym roku szkolnym w ramach w/w programów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie zorganizował w szkołach na terenie naszej gminy następujące programy profilaktyczne:

1. "Dziękuję, nie palę" - uczestniczyli uczniowie klas VI Szkół Podstawowych Józefów, Majdan Nepryski, Stanisławów, Górecko Stare
2. "Przemoc i agresja. Jak sobie radzić" - uczestniczyli uczniowie klas I Gimnazjów Józefów i Majdan Nepryski
3. "Pomyśl, zanim będzie za późno" - uczestniczyli uczniowie klas II Gimnazjów Józefów i Majdan Nepryski
4. "Mity i fakty o marihuanie" - uczestniczyli uczniowie klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie
W/w programy przeprowadziły specjalistki terapii uzależnień i profilaktyki uzależnień.
5. W dniach 18 i 19 października 2011r. odbyły się 3 programy o charakterze profilaktyki uzależnień w formie koncertu. Wykonawcą programu był zespół blues - rockowy BLUESMOBILE. Przekaz muzyczny był połączony z treściami dydaktycznymi. W programie uczestniczyli wszyscy uczniowie Gimnazjów: Józefów i Majdan Nepryski, Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie oraz   uczniowie klas VI ze Szkoły Podstawowej w Józefowie i Majdanie Nepryskim.
6. W dniach 20 i 21 października zrealizowano program profilaktyczny przygotowujący młodzież do zachowań nieryzykownych pt. "Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS". Uczestnikami programu byli uczniowie klas III Gimnazjów Józefów, Majdan Nepryski i Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie. Program przeprowadziła osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia szkoleń profilaktycznych dla wszystkich grup zawodowych i społecznych z zakresu problematyki HIV/AIDS.

W miesiącu wrześniu 2011r. Nasz Ośrodek ogłosił konkurs plastyczny dla wszystkich uczniów Gimnazjów Józefów i Majdan Nepryski pt. "Jestem sobą, nie uzależniam się". Finał konkursu przewidziano na miesiąc listopad 2011r. Dla zwycięzców i wyróżnionych uczniów przewidujemy atrakcyjne nagrody.

Działania profilaktyczne prowadzone przez nasz Ośrodek są systematyczne i planowe, wykorzystują różnorodne formy oddziaływań.