W związku ze zbliżającym się okresem zasiłkowym/świadczeniowym 2020/2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie informuje, że od 01.08.2020 r. istnieje możliwość składania zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej wniosków o ustalenie prawa do:

  • zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • świadczenia dobry start.

Wnioski wraz z załącznikami w postaci papierowej są udostępnione i przyjmowane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie ul. Krótka 6, 23-460 Józefów tel. (84) 687 83 98.

Jednocześnie informujemy, że świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy 2019/2021 przyznane jest do 31.05.2021 r. Wnioski o ustalenie prawa do tego świadczenia  na kolejny okres świadczeniowy tj. 2021/2022 przyjmowane będą od 01.02.2021 r. (w formie elektronicznej), od 01.04.2021 r. (w formie papierowej).