Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 01.10.2015 r. nowelizacji ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U z 2016 r. poz. 277), która umożliwia rolnikom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna rezygnację z ubezpieczenia w ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS. Termin składania wniosków do organu właściwego tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie w w/w sprawie upływa z dn. 01.04.2016 r.