W związku ze zbliżającym się okresem zasiłkowym/świadczeniowym 2018/2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie informuje, że od 01.07.2018 r. istnieje możliwość składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do:

  1. zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
  2. specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  3. świadczenia wychowawczego,
  4. świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  5. świadczenia dobry start.

Natomiast od 01.08.2018 r. w/w wnioski wraz z załącznikami w postaci papierowej, będą udostępnione i przyjmowane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie ul. Krótka 6, 23-460 Józefów tel. (84) 687 83 98.