Dobry startMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie informuje, że do 30.11.2019 r. istnieje możliwość składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.

Świadczenie dobry start przysługuje jednorazowo w wysokości 300,00 zł na dziecko uczące się w szkole (świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczące się w szkole wyższej):

  • do ukończenia 20 roku życia,
  • do ukończenia 24 roku życia, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • w przypadku ukończenia 20 roku życia w 2019 r. przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020,
  • w przypadku ukończenia 24 roku życia w 2019 r. przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 przez dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie ul. Krótka 6, 23-460 Józefów lub telefonicznie  tel. (84) 687 83 98.