Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych w zakresie zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadzenia nowego świadczenia opiekuńczego - specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Z dn. 2013.01.01 weszła w życie ustawa z dn. 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548) wprowadzająca zmiany w zakresie ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadzająca nowe świadczenie opiekuńcze - specjalny zasiłek opiekuńczy.

Szczegółowe informacje dotyczące ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego zawarte są w n/w aktach prawnych.

PDFUstawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

PDFUstawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.