INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie zatrudni pracownika na stanowisku: Asystent rodziny.

Wymagane wykształcenie:

  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowanie co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz udokumentowanie co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną lub
  • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną.

Informacje o dodatkowych wymaganiach, formie i czasie zatrudnienia, zakresie wykonywania zadań na stanowisku oraz wymaganych dokumentach przy zatrudnieniu będą udzielane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie, ul. Krótka 6 tel. (84) 687 83 98.