Od 1 lipca 2019 roku Program Rodzina 500+ rusza na nowych zasadach - m.in. bez kryterium dochodowego.

Aby otrzymać rządowe świadczenie Rodzina 500+ należy złożyć wniosek - od 1 lipca online, natomiast od 1 sierpnia można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji: gov.pl/rodzina.

Nowe zasady Programu Rodzina 500+