W dniu 07 listopada 2011r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie zorganizował szkolenie partnerów programu FreD goes net. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej.

Przedstawiciele poszczególnych służb będą współpracować w zakresie realizacji programu wczesnej interwencji wobec młodych użytkowników alkoholu i/lub narkotyków. Program FreD goes net jest projektem wczesnej interwencji wobec młodych osób które miały jednorazowy lub sporadyczny kontakt z alkoholem lub narkotykami. Myślą przewodnią programu jest wczesne wyjście z krótką, trafną i możliwie dobrowolnie przyjmowaną ofertą skierowaną do młodych osób. Celem jest zachęcenie młodych ludzi do obiektywnego spojrzenia na używanie substancji psychoaktywnych. Od 2011r. bezpośrednim realizatorem programu FreD goes net na terenie naszego województwa jest Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Nadzór merytoryczny nad programem sprawuje Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.