Rodzina 500+Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie informuje, że od 01.02.2021 r. istnieje możliwość składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 tj. od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.

Natomiast od 01.04.2021 r. w/w wnioski w postaci papierowej, będą udostępnione i przyjmowane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie, ul. Krótka 6, 23-460 Józefów tel. (84) 687 83 98.

Załącznik: