Kierownik Ośrodka:

 • mgr Ewa Kwidzińska tel. (084) 687 83 98

Główna Księgowa:

 • Krystyna Jonik tel. (084) 687 81 53

Specjalista pracy socjalnej:

 • Barbara Kudlicka tel. (084) 687 83 98

Pracownik socjalny:

 • mgr Agnieszka Harasiuk
 • lic. Monika Rogowska
 • lic. Ewelina Tomczyk tel. (084) 687 83 98

Starszy specjalista:

 • mgr Anna Radymniak tel. (084) 687 83 98

Administrator/Starszy Inspektor:

 • mgr inż. Tomasz Jaworowski tel. (084) 687 83 98

Pełnomocnik Burmistrza d/s Rozwiązywania Problemów Uzależnień/Inspektor:

 • mgr Beata Hunicz tel. (084) 687 82 25

Asystent rodziny:

 • mgr Jowita Berdzik tel. (084) 687 83 98

Pomoc administracyjna:

 • mgr Piotr Jonik tel. (084) 687 81 53
 • lic. Karolina Naklicka tel. (084) 687 83 98