XVII Integracyjny Turniej Piłki NożnejW dniu 11 maja 2018 roku na boisku sportowym Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim odbył się kolejny XVII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Drużyn Pięcioosobowych. Turniej zorganizowany został przez Gminę Józefów, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Józefowie i Szkołę Podstawową w Majdanie Nepryskim a odbywał się pod honorowym patronatem Burmistrza Józefowa.

Celem turnieju była integracja społeczna osób z niepełnosprawnością z osobami zdrowymi, popularyzacja piłki nożnej, jako dyscypliny sportowej sprzyjającej rozwojowi psychofizycznemu człowieka, krzewienie kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja uroków ziemi józefowskiej.

W turnieju zgłosiło się 14 drużyn z ośrodków wsparcia z terenu Zamojszczyzny tj. WTZ przy parafii św. Michała w Zamościu, Lipinie Starej gm. Skierbieszów, Grabowicy gm. Susiec, Biłgoraju, Alojzowie gm. Werbkowice, Muratynie gm. Łaszczów, Rozłopach gm. Sułów, Dominikanówce gm. Krasnobród, Zwierzyńcu, Józefowie, Biszczy, i drużyny ze Środowiskowych Domów Samopomocy w Józefowie i Tarnogrodzie oraz DPS w Teodorówce. Z przyczyn obiektywnych nie dojechał zespół z WTZ w Grabowicy.

Szkoły z terenu gminy Józefów reprezentowane były przez 10 zespołów dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych w Józefowie, Majdanie Nepryskim, Stanisławowie (chłopcy) i Górecku Starym (chłopcy) oraz klas gimnazjalnych SP w Majdanie Nepryskim i Józefowie.

Uczestników imprezy powitał Kazimierz Wancisiewicz – kierownik WTZ Józefów, a oficjalnego otwarcia turnieju dokonał Roman Dziura Burmistrz Józefowa w towarzystwie Marii Rysztak – dyrektora Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim. W trakcie trwania turnieju wymienione osoby wręczyły puchary, dyplomy i upominki zespołom szkolnym które zakończyły rozgrywki.

Nad sprawnym przebiegiem turnieju rozgrywanego na 5 boiskach czuwał zespół sędziowski z sędzią głównym Piotrem Gontarzem. Nagłośnienie zapewnił MOK w Józefowie a opiekę medyczną NZOZ "Nasze Zdrowie" w Józefowie.

Impreza odbywała się przy sprzyjającej pogodzie i w doskonałej atmosferze. W wyniku sportowej rywalizacji odnotowano następujące rezultaty:

  • szkoły podstawowe /dziewczęta/ : I – SP Majdan Nepryski, II – SP Józefów.
  • szkoły podstawowe /chłopcy/ : I – SP Majdan Nepryski, II-SP Józefów, III-SP Stanisławów, IV-SP Górecko Stare.
  • klasy gimnazjalne /dziewczęta/: I –SP w Majdanie Nepryskim, II- SP w Józefowie,
  • klasy gimnazjalne /chłopcy/:I - SP w Majdanie Nepryskim, II- SP w Józefowie.
  • WTZ, ŚDS, DPS
  • Gr. I: I – WTZ Józefów, II – ŚDS Józefów, III – WTZ Dominikanówka, IV – WTZ Muratyn, V – WTZ Biłgoraj
  • Gr. II: I – WTZ Zwierzyniec, II -  WTZ Lipina Stara, III – DPS Teodorówka, IV - WTZ Biszcza
  • Gr. III: I – WTZ przy parafii św. Michała w Zamościu, II – WTZ Rozłopy, III - WTZ Alojzów, IV - ŚDS Tarnogród.

W trakcie imprezy organizatorzy zapewnili uczestnikom napoje chłodzące, poczęstunek przygotowany przez WTZ Józefów. Drużyny z placówek wsparcia ON miały możliwość skorzystania za niewielką odpłatnością z obiadów w stołówce szkolnej prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną Józefowskie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej.

Turniej sponsorowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju ze środków PFRON i Gminę Józefów.

Na zakończenie imprez Maria Rysztak wraz z Kazimierzem Wancisiewiczem wręczyli zwycięskim zespołom puchary a wszystkim dyplomy uczestnictwa, paczki ze słodyczami i piłki.

Oceniając przebieg XVII Integracyjnego Turnieju Piłki Nożnej stwierdzić należy że impreza odbyła się sprawnie i zgodnie z założonym planem. Na pewno przyniosła wszystkim biorącym w niej udział dużo radości, satysfakcji i pozytywnych sportowych wrażeń.

Uprawnionym jest wniosek, że założony przez organizatorów cel zawodów został w pełni osiągnięty.

Opr. Kazimierz Wancisiewicz

XVII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej XVII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej XVII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
XVII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej XVII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej XVII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
XVII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej XVII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej XVII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej