XVI Integracyjny Turniej Piłki NożnejW dniu 15 maja 2017 roku na boisku sportowym Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim odbył się kolejny XVI Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Drużyn Pięcioosobowych. Turniej zorganizowany został przez Gminę Józefów, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Józefowie i Szkołę Podstawową w Majdanie Nepryskim a odbywał się pod honorowym patronatem Burmistrza Józefowa. Celem turnieju była integracja społeczna osób z niepełnosprawnością z osobami zdrowymi, popularyzacja piłki nożnej, jako dyscypliny sportowej sprzyjającej rozwojowi psychofizycznemu człowieka, krzewienie kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja uroków ziemi józefowskiej.

W turnieju zgłosiło się 15 drużyn z ośrodków wsparcia z terenu Zamojszczyzny tj. WTZ przy parafii św. Michała w Zamościu, Lipinie Starej gm. Skierbieszów, Grabowicy gm. Susiec, Biłgoraju, Alojzowie gm. Werbkowice, Muratynie gm. Łaszczów, Rozłopach gm. Sułów, Dominikanówce gm. Krasnobród, Zwierzyńcu, Tomaszowie Lub., Józefowie, Biszczy, Zamościu ul. Kopernika 5, i drużyny ze Środowiskowych Domów Samopomocy w Józefowie i Tarnogrodzie. Szkoły z terenu gminy Józefów reprezentowane były przez 11 zespołów dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych w Józefowie, Majdanie Nepryskim, Stanisławowie i Górecku Starym (chłopcy) oraz gimnazjów w Majdanie Nepryskim i Józefowie.

Uczestników imprezy powitał Kazimierz Wancisiewicz - kierownik WTZ Józefów, a oficjalnego otwarcia turnieju dokonał Ryszard Ostasz Z-ca Burmistrza Józefowa w towarzystwie Marii Rysztak - dyrektora Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim.

Nad sprawnym przebiegiem turnieju rozgrywanego na 5 boiskach czuwał zespół sędziowski z sędzią głównym Piotrem Gontarzem. Nagłośnienie zapewnił MOK w Józefowie a opiekę medyczną NZOZ "Nasze Zdrowie" w Józefowie.

Impreza odbywała się przy sprzyjającej pogodzie i w doskonałej  atmosferze. W wyniku sportowej rywalizacji odnotowano następujące rezultaty:

  • szkoły podstawowe /dziewczęta/: I - SP Józefów, II - SP Stanisławów, III - SP Majdan Nepryski.
  • szkoły podstawowe /chłopcy/: I - SP  Józefów, II - SP Majdan Nepryski, III - SP Stanisławów, IV - SP Górecko Stare.
  • gimnazja /dziewczęta/: I - Gimnazjum w Józefowie, II - Gimnazjum w Majdanie Nepryskim.
  • gimnazja /chłopcy/: I - Gimnazjum w Józefowie, II - Gimnazjum w Majdanie Nepryskim.

WTZ, ŚDS

  • Gr. 1: I - WTZ Zwierzyniec, II - WTZ Muratyn, III - ŚDS Tarnogród.
  • Gr. II: I - WTZ Dominikanówka, II - WTZ przy parafii św. Michała w Zamościu, III - WTZ Grabowica.
  • Gr. III: I - ŚDS Józefów, II - WTZ Rozłopy, III - WTZ Biłgoraj, IV - WTZ Alojzów.
  • Gr. IV: I - WTZ Józefów, II - WTZ Lipina Stara, III - WTZ Biszcza, IV - WTZ Zamość ul. Kopernika 5.

W trakcie imprezy organizatorzy zapewnili uczestnikom napoje chłodzące, poczęstunek przygotowany przez WTZ Józefów. Drużyny z placówek wsparcia ON miały możliwość skorzystania za niewielką odpłatnością z obiadów w stołówce szkolnej prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną Józefowskie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej.

Turniej sponsorowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju ze środków PFRON i Gminę Józefów.

Na zakończenie imprezy Ryszard Ostasz Z-ca Burmistrza Józefowa wraz z Marią Rysztak dyrektorem SP w Majdanie Nepryskim i Kazimierzem Wancisiewiczem kierownikiem WTZ Józefów wręczyli zwycięskim zespołom puchary a wszystkim dyplomy uczestnictwa, paczki ze słodyczami i zestawy do tenisa stołowego.

Oceniając przebieg XVI Integracyjnego Turnieju Piłki Nożnej stwierdzić należy że impreza odbyła się sprawnie i zgodnie z założonym planem. Na pewno przyniosła wszystkim biorącym w niej udział dużo radości, satysfakcji i pozytywnych sportowych wrażeń.

Uprawnionym jest wniosek, że założony przez organizatorów cel zawodów został w pełni osiągnięty.

XVI Integracyjny Turniej Piłki Nożnej XVI Integracyjny Turniej Piłki Nożnej XVI Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
XVI Integracyjny Turniej Piłki Nożnej XVI Integracyjny Turniej Piłki Nożnej XVI Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
XVI Integracyjny Turniej Piłki Nożnej XVI Integracyjny Turniej Piłki Nożnej XVI Integracyjny Turniej Piłki Nożnej

Opr. Kazimierz Wancisiewicz