17 maja 2013 r. na boisku przy Szkole Podstawowej w Majdanie Nepryskim odbył się XII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej. Imprezę jak co roku wspólnie organizowały Warsztaty Terapii Zajęciowej w Józefowie i Szkoła Podstawowa w Majdanie Nepryskim pod patronatem Burmistrza Józefowa.

XII Integracyjny Turniej Piłki NożnejPrzy  pięknej pogodzie na pięciu boiskach rywalizowały Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy z terenów Zamojszczyzny oraz szkoły z Gminy Józefów. W sumie Majdanie Nepryskim rywalizowało 30 zespołów. W trakcie otwarcia imprezy wszystkie zespoły powitał Kazimierz Wancisiewicz, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie, a oficjalnego otwarcia dokonał Ireneusz Wilczyński, Doradca Burmistrza Józefowa.

W kategorii WTZ, DPS, ŚDS w 3 grupach startowało16 drużyn tj:
WTZ  MURATYN, WTZ  ROZŁOPY,  WTZ  DOMINIKANóWKA, WTZ  KOMARóW, WTZ  JóZEFóW, WTZ  OSZCZóW, WTZ ZWIERZYNIEC, ŚDS TARNOGRóD, ŚDS JóZEFóW, DPS TEODORóWKA, WTZ TOMASZóW LUB, WTZ TURKOWICE, WTZ BISZCZA, WTZ Św. MICHAŁ  ZAMOŚC, WTZ GRABOWICA, WTZ LIPINA STARA.

w kategorii szkół podstawowych - 8 drużyn:
Dziewczęta: SP JóZEFóW, SP GóRECKO STARE, SP STANISŁAWóW, SP MAJDAN NEPRYSKI
Chłopcy: SP JóZEFóW, SP GóRECKO STARE, SP STANISŁAWóW, SP MAJDAN NEPRYSKI

w kategorii gimnazjum, liceum - 6 drużyn:
Dziewczęta: GIM. MAJDAN NEPRYSKI, LO JóZEFóW, GIM. JóZEFóW
Chłopcy: GIM. MAJDAN NEPRYSKI, LO JóZEFóW, GIM. JóZEFóW

W imprezie uczestniczyło 196 uczestników. Sędziowali nauczyciele wf i wolontariusze. Zawody we wszystkich kategoriach rozgrywane były systemem, "każdy z każdym".  Rozegrano dokładnie 53 mecze. Pierwsze trzy zespoły w każdej kategorii otrzymały pamiątkowe puchary, a wszystkie drużyny dyplomy uczestnictwa, piłki nożne i paczki słodyczy. Koszty turnieju zostały w głównej mierze sfinansowane przez Gminę Józefów.

W trakcie imprezy organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom napoje chłodzące, a zespoły z placówek ON mogły skorzystać za niewielką odpłatnością skorzystać z obiadów przygotowanych w stołówce szkolnej przez Spółdzielnię Socjalną „Józefowskie Centrum Rehabilitacji  Zawodowej i Społecznej". Nagłośnienie w trakcie imprezy zapewnił MOK w Józefowie.

Impreza przebiegła w sposób sprawny, w atmosferze sportowej rywalizacji, stąd uprawnionym wydaje się wniosek, że jej cel tj. pogłębienie integracji środowisk osób sprawnych i niepełnosprawnych, wzajemne poznanie, zacieśnianie współpracy między placówkami, popularyzacja aktywnego wypoczynku, a piłki nożnej jako dyscypliny sportowej sprzyjającej rozwojowi psychofizycznemu człowieka został osiągnięty.

PDFWyniki w kategorii WTZ, DPS, ŚDS

XII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej XII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej XII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
XII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej XII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej XII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej