Integracyjny Turniej Piłki NożnejW dniu 12 maja na boisku sportowym Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim odbył się kolejny, jubileuszowy X Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Drużyn Pięcioosobowych. Impreza zorganizowana została przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Józefowie i Szkołę Podstawową w Majdanie Nepryskim. Odbywa się ona pod honorowym patronatem Burmistrza Józefowa. Celem turnieju była integracja społeczna osób z niepełnosprawnością z osobami zdrowymi, popularyzacja piłki nożnej, jako dyscypliny sportowej sprzyjającej rozwojowi psychofizycznemu człowieka, krzewienie kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja uroków ziemi józefowskiej.

W turnieju udział wzięło 16 zespołów reprezentujących ośrodki wsparcia z terenu Zamojszczyzny tj. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dominikanówce Gm. Krasnobród, Komarowie z/s w Wolicy Brzozowej, Rozłopach Gm. Sułów, Lipinie Starej Gm. Skierbieszów, Oszczowie Gm. Dołhobyczów, Turkowicach Gm. Werbkowice, Tomaszowie Lubelskim, Zwierzyńcu, Muratynie Gm. Łaszczów, Grabowicy Gm. Susiec, przy parafii św. Michała w Zamościu, Biszczy, Biłgoraju i Józefowie. Środowiskowy Dom Samopomocy w Józefowie oraz Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce.

Szkoły z gminy Józefów reprezentowało 14 drużyn dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych w Majdanie Nepryskim, Stanisławowie, Józefowie, Górecku Starym, gimnazjów w Majdanie Nepryskim i Józefowie i Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie.

Integracyjny Turniej Piłki NożnejUczestników imprezy powitał Kazimierz Wancisiewicz - kierownik WTZ w Józefowie, a oficjalnego otwarcia turnieju w imieniu własnym i Burmistrza Józefowa dokonał Ireneusz Wilczyński - doradca Burmistrza . W otwarciu udział wzięli też min. Kazimiera Gontarz - dyrektor Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim,  Maria Karaszewska - kierownik WTZ w Lipinie Starej, Marta Piotrowska-Lackowska - kierownik WTZ w Turkowicach, Piotr Misiarz - kierownik WTZ w Sułowie i Rafał Bodys - kierownik WTZ w Grabowicy.
Nad sprawnym przebiegiem odbywających się jednocześnie na 4 boiskach rozgrywek czuwał wspomagany przez wolontariuszy zespół w składzie: Artur Koźlewicz - sędzia główny, Barbara Gontarz i Piotr Gontarz- sędziowie.

Po odbytych w słonecznej pogodzie i doskonałej sportowej atmosferze zawodach poszczególne zespoły sklasyfikowano na miejscach:


Szkoły podstawowe - dziewczęta: I - SP w Józefowie, II - SP w Stanisławowie, III - SP w Górecku Starym i IV - SP w Majdanie Nepryskim.
Szkoły podstawowe - chłopcy: I - SP w Majdanie Nepryskim, II - SP w Józefowie, III -SP w Stanisławowie i IV SP w Górecku Starym.
Gimnazja i Liceum Ogólnokształcące - dziewczęta: I - Gimnazjum w Majdanie Nepryskim, II - Liceum Ogólnokształcące w Józefowie, III - Gimnazjum w Józefowie.
Gimnazja i Liceum Ogólnokształcące - chłopcy: I - Liceum Ogólnokształcące w Józefowie, II - Gimnazjum w Majdanie Nepryskim, III - Gimnazjum w Józefowie.
WTZ, ŚDS, DPS
gr.1: I - WTZ  Tomaszów Lubelski, II - DPS Teodorówka, III - ŚDS Józefów, IV - WTZ Turkowice, V - WTZ przy parafii św. Michała w Zamościu, VI - WTZ Grabowica.
gr.2: I - WTZ Komarów, II - WTZ Oszczów, III - WTZ Lipina Stara, IV - WTZ Muratyn, V- WTZ Biłgoraj
gr.3: I - Zwierzyniec., II - WTZ Józefów, III - WTZ Rozłopy, IV - WTZ Dominikanówka,  V - WTZ Biszcza.

W trakcie imprezy organizatorzy zapewnili uczestnikom napoje chłodzące, owoce, poczęstunek przygotowany przez WTZ Józefów itp. Drużyny z placówek wsparcia osób niepełnosprawnych miały możliwość skorzystania za niewielką odpłatnością ze smacznego obiadu przygotowanego przez stołówkę Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim.

Nagłośnienie i oprawę muzyczną turnieju zapewnili pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie, a zabezpieczenie organizacyjne pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Józefowie. Turniej sponsorowany był przez Gminę Józefów.

W trakcie zakończenia imprezy zwycięskie zespoły otrzymały z rąk Ireneusza Wilczyńskiego, Kazimiery Gontarz i Kazimierza Wancisiewicza statuetki ( wykonane przez uczestników WTZ w Józefowie w trakcie zajęć terapeutycznych). Wszystkie drużyny uhonorowano też dyplomami uczestnictwa, paczkami słodyczy i piłkami. Oficjalnego podsumowania i zakończenia imprezy dokonał Ireneusz Wilczyński.

Oceniając przebieg X Integracyjnego Turnieju Piłki Nożnej należy stwierdzić, że impreza odbyła się bardzo sprawnie. Ogromne słowa podziękowania należą się wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób pomogły w jej przygotowaniu i przeprowadzeniu. Na pewno przyniosła wszystkim biorącym w niej udział dużo radości, satysfakcji i pozytywnych sportowych wrażeń. Uprawnionym, zatem jest wniosek, że założony przez organizatorów cel zawodów został w pełni osiągnięty.

Opr. Kazimierz Wancisiewicz

Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Integracyjny Turniej Piłki Nożnej