To nazwa projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Twoja aktywność - Twoją szansąBierze w nim udział min. 27 uczestników naszych Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach projektu w dniach od 15 do 29 czerwca przebywali oni wraz z opiekunami na turnusie rehabilitacyjnym w ORW "Hutmen"Dąbkach koło Darłowa. Podstawowym celem turnusu była poprawa zdrowia stąd każdy z naszych uczestników korzystał min. z dwóch zabiegów leczniczych dziennie (inhalacje, masaże, gimnastyka itp.). Uzupełnieniem były gry, zabawy, potańcówki, przejażdżki rowerowe, plażowanie i kąpiele w morzu bo i pogoda dopisała. 

Twoja aktywność - Twoją szansąZ turnusu wszyscy wrócili wypoczęci, opaleni i zadowoleni, a po lipcowej przerwie urlopowej realizują dalszą część projektu tj. 45 godzinny trening kompetencji i umiejętności społecznych w ramach, którego uczą się min. zasad właściwego komunikowania się, autoprezentacji, radzenia ze stresem, pozytywnego myślenia, kreatywności i asertywności, motywacji, wyznaczania i realizacji celów. Zakończenie tej części projektu zaplanowano na  3 września, a ostatnią część czyli 25 godzinny trening pracy w ramach którego uczestnicy uczyć się będą min. właściwej oceny swoich predyspozycji i możliwości zawodowych, aktywnego szukania zatrudnienia z wykorzystaniem mechanizmów i instytucji rynku pracy, planowania celów zawodowych itp. planuje się zrealizować do końca września.

Bez wątpienia realizacja powyższego projektu przyczyni się do zwiększenia aktywności społecznej osób uczestniczących w nim, pogłębienia umiejętności społecznych umożliwiających wejście na rynek pracy, zwiększenia poziomu świadomości i wiedzy na temat funkcjonowania na rynku pracy.

Twoja aktywność - Twoją szansą Twoja aktywność - Twoją szansą Twoja aktywność - Twoją szansą

Opr. Kazimierz Wancisiewicz