Współpraca proekologicznaW dniu 20 lipca 2021 r. Nadleśnictwo Józefów podpisało porozumienie z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Józefowie w sprawie współpracy proekologicznej na rzecz terenów leśnych Nadleśnictwa Józefów.

W ramach współpracy uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej posprzątają tereny leśne ze śmieci pozostawionych przez turystów na parkingach i przy drogach leśnych, natomiast Nadleśnictwo Józefów przeprowadzi zajęcia edukacyjne z zakresu zrównoważonej gospodarki leśnej.