MBP w Józefowie jest biblioteką uniwersalną. Gromadzi piśmiennictwo ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup czytelników.
Dysponuje bogatymi, stale aktualizowanymi zbiorami: wydawnictwami informacyjnymi, naukowymi,
popularnonaukowymi, literaturą piękną polską i obcą. Biblioteka w dużym stopniu zaspokaja potrzeby użytkowników uczących się i dokształcających. Każdy znajdzie tu również szeroki wybór literatury relaksacyjnej, powieści obyczajowych,
psychologicznych, sensacyjnych, historycznych i fantastycznych.
Szczególnie ważna jest dla nas kolekcja regionalizmów, którą stanowią wydawnictwa książkowe, czasopisma i dokumenty życia społecznego. Biblioteka zainteresowana jest wszelkimi publikacjami dotyczącymi Józefowa i regionu, chodzi tu zarówno o tematykę, jak i o miejsce wydania, osoby autorów, ilustratorów, drukarzy, wydawców itp.

Zbiory udostępniane są na miejscu i na zewnątrz. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek. Zbiory biblioteki liczą 18494 woluminów w tym:
 

  • literatura piękna dla dzieci i młodzieży 5907 woluminów;
  • literatura piękna dla dorosłych 6907 woluminów;
  • literatura popularnonaukowa 5680 woluminów;


Informacja o zbiorach dostępna jest poprzez katalogi:
 

  • alfabetyczny;
  • tytułowy;
  • rzeczowy;