IV sesja RM - 28.12.2006r.

b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgUchwała Nr IV/15/2006 w sprawie ustalenia zasad określających organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Długim Kącie.

III sesja RM - 19.12.2006r.

b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgUchwała Nr III/13/2006 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, określenia jej składu i zakresu działania.
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgUchwała Nr III/12/2006 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, określenie jej składu i zakresu działania.
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgUchwała Nr III/11/2006 w sprawie wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgUchwała Nr III/10/2006 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgUchwała Nr III/9/2006 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego na terenie gminy i miasta Józefów.
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgUchwała Nr III/8/2006 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Józefów.
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgUchwała Nr III/7/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy i miasta Józefów.
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgUchwała Nr III/6/2006 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2007 rok.
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgUchwała Nr III/5/2006 w sprawie uchwalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Józefowa Pana Romana Antoniego DZIURY.
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgUchwała Nr III/4/2006 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Józef owa.

II sesja RM - 5.12.2006r.

b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgUchwała Nr II/3/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Józefowie.
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgUchwała Nr II/2/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Józefowie.

I sesja RM - 24.11.2006r.

b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgUchwała Nr I/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Józefowie.