NSP 2021Prezes Głównego Urzędu Statystycznego informuję, że od 12 do 24 listopada Główny Urząd Statystyczny będzie prowadziła badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Badanie kontrolne będzie realizowane przez pracowników urzędów statystycznych.

Załącznik:

Pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego